stres stres belirtileri stres oyunu stres testi hamilelik stres

Stres Nedir?

襤nsan覺n günlük hayat覺nda yaad覺覺 hayat standard覺 içerisinde kald覺ramad覺覺 ya da normal psikolojik durumuna uygun olmayan olaylar ya da engellemelerle kar覺lamas覺 durumunda psikolojik s覺k覺nt覺lar yaamas覺d覺r. 

襤nsan hayat覺ndaki engellenmeler ya da hedeflerindeki olumsuz durumlar stres oluturmakta ve bu stres durumlar覺 bireylerin hayat standartlar覺n覺, yaam kalitesini, fizyolojik ve psikolojik sal覺覺n覺 olumsuz yönde etkilemektedir. Her ne kadar stres basit bir durum olarak alg覺lansa da bireyin hayat覺n覺n tamam覺n覺 olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumda insan覺 negatif etkilemekte ve gelecek hayat覺nda hedefleri amaçlar覺 ve yaam taz覺n覺n olumsuz seyretmesine neden olmaktad覺r. 

 
 

         

Stres Belirtileri?

Stresin bal覺ca belirtileri ani ve iddetli ekilde sinirlenme ya da yüksek bir ekilde tepkisiz kalmak, halk tabiri ile donakalmakt覺. Bununla birlikte stres, baz覺 vücut organlar覺nada direkt olarak belirtiler göstermektedir. Bu organlar覺n ba覺nda kalp, mide ve ba覺rsaklar gelmektedir.  

Stresin en çabuk etkiledii organ kalptir. En basit olarak kalpte taikardi yadi kalp çarp覺nt覺s覺ndan kalp krizi ve emboliye (p覺ht覺) kadar a覺r kalp rahats覺zl覺klar覺na yol açma ihtimali yüksektir. Bu durum basit stres yaant覺s覺ndan, en a覺r tepkilere kadar belirtiler göstermekte ve yala bal覺 olarak, stres düzeyi ve psikolojik sal覺a bal覺 olarak çeitli sal覺k problemlerine yol açmaktad覺r.

Stres ayn覺 zamanda, mide ve gastroentorolojik sisteme olumuz etkilerde bulunmaktad覺r. Bu tip stres belirtilerinde midede gastrit ve ülser gibi mide yaralar覺na ve  ba覺rsakta ba覺rsak ilevsizlii, haz覺ms覺zl覺k, ishal gibi basit stres tepkilerinden kolon c.a. gibi  ciddi sonuçlar oluturulabilmektedir .

 

Stres Testi

 

Bireyin stres düzeyi ve stresi baz覺 psikolojik testlerle ölçülebilmektedir.  Bu tepkilerin ölçülebilmesinin bireye katk覺s覺 çoktur.  

Ölçülebilen strese müdahale daha kolay ve daha geçerlidir. Ölçülebilen stresin ne gibi negatif etkilerde bulunabilecei yordanabilir. Bu yordama sayesinde ise bireyin stres davran覺覺n覺 ve bireyi strese götüren olay, durum, duygu ve davran覺lar覺 manüple edebilmek ve bireye de manüple etme yetenei kazand覺rmak daha mümkün hale gelmektedir.

 

 

 

 

 
 

 

Hamilelikte Stres

Hamilelik döneminde günlük hayatta bireyin hayat覺nda stres oluturrmayacak basit durumlar,  hamilelik döneminde stres nedeni olabilmekte, basit gibi görülebilecek hatta problem oda覺 olarak deerlendirilemeyecek durumlar bile bu dönemde hormonlar覺n düzensizlii ve karma覺kl覺覺 nedeniyle hamilede stres oluturmakta, hamilede gaz problemleri, çeitli cilt problemleri, mide problemleri, itah problemleri ve uyku bozukluu gibi görünüte basit fakat hamilelik nedeniyle anneye ve çocua etkilerinin önem arz ettii s覺k覺nt覺l覺 bir durumdur.  

Hamilelik döneminde oluabilecek stres durumlar覺  anne ve çocuu olumsuz etkilemekte ve bu da anne ve çocuun günlük yaam覺n覺 olumsuz etkilemekle birlikte büyük ve karma覺k stres durumlar覺nda hem annenin hem de bebein geleceini ve gelecek sal覺覺n覺 olumsuz etkilemektedir.  Bu nedenle de hamlelik döneminde hamile bireyin stres oluturabilecek durumlardan mümkün olduunca uzak durmas覺, stresli ortamlarda durmamas覺, kendisindeki fizyoloji ve psikolojik stres belirtilerinin fark覺nda olmas覺 , bu tepkilerin balamas覺nda bile fark覺nda olmas覺 ve bu durumu kontrol etmesi  ve manupile etme yeteneine sahip olmay覺 örenmesi gerekmektedir. 

       

Stres Oyunu 襤e Yarar m覺?

             Birey günlük hayatta stres duyusunu her alanda yaayabilmekte ve bu durumun etkisinde kolayl覺kla kalabilmektedir. Bu nedenle her geçen gün tüketici toplumu olarak farkl覺 tüketim kaynaklar覺na bal覺 olarak bu tip bir sorun içinde belirli düzeyde ilevsel  olan baz覺 yöntemler bulunmutur.   Bunlardan stres bilezii, stres topu ve benzeri stres att覺覺 söylenen baz覺 neneler stresi azaltt覺覺 söylensede bu durum plasebo etkisinden öteye gidememektedir.
Son zamanlarda stres gidermek amac覺 ile oluturulan bilgisayar oyunlar覺 da ilk etapta insan覺 stres ortam覺ndan uzaklat覺rmakta ya da bireyin stres düzeyini azaltmakta ie yarasa da bu durum stresin ortadan kalkmas覺ndan çok stresin üzerini örtmekte, geçitirmektedir.  Bu durum baz覺 durumlarda ba覺ml覺l覺k oluturma ihtimali de olmas覺 nedeni ile stresten kurtulmak için bulunan çözüm yolu stresin kendisi olarak ortaya ç覺kmaktad覺r.